Innvandrere med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter kjønn. Fylker 1970 - siste år

  1. ID 96304
  2. Stikkord 05182 fylker immigrasjon innvandrere innvbef tidsserier
  3. Statistikk https://www.ssb.no/innvbef
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05182