Vareimport, verditall etter land. 2000M01 - siste mnd.

  1. ID 1138
  2. Stikkord 08806 import land muh utenrikshandel varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08806