Vareeksport, verdi- og mengdetall etter to-sifret SITC. 2000M01 - siste måned

  1. ID 1134
  2. Stikkord 08806 eksport muh sitc utenrikshandel varegupper
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08806