Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked og varetype. Varetype, 1998M01-siste måned

  1. ID 124341
  2. Stikkord 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje sn2007 tidsserie varetype
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ogibkoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07096