Varehandelsindeksen, etter næring. 2000M01 - siste måned

  1. ID 1064
  2. Stikkord 07129 detaljhandel doi indeks næring omsetning tidsserie varehandel verdi volum
  3. Statistikk https://www.ssb.no/doi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07129