Konsumprisindeks - KPI-JA KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL etter konsumgruppe. Indeks og endring i %. 1995M01 - siste måned

  1. ID 1118
  2. Stikkord 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring priser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05327