Konsumprisindeks - hovedgruppenivå. 1979M01 - siste måned

  1. ID 1084
  2. Stikkord 03013 indeks konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03013