Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser, siste 13 mnd.

  1. ID 615165
  2. Stikkord 11721 knr bruttoprodukt bnp nasjonalregnskap lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/knr
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11721