Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter næring. 2016K1 - siste kvartal

  1. ID 1126
  2. Stikkord 11654 arblonn indeks kvartal kvartalsvis lonnkvart lønn lønnsendring lønnsvekst næring
  3. Statistikk https://www.ssb.no/arblonn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11654