Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned

  1. ID 1056
  2. Stikkord 08653 arbeid bkibol bygg hus boliger indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks
  3. Statistikk https://www.ssb.no/bkibol
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08653