Konsumprisindeks - KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL. Indeks og endring i %. siste 2 mnd

  1. ID 372146
  2. Stikkord 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05327