Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Totaler, 2000M01 - siste måned

  1. ID 26426
  2. Stikkord 12462 bergverk gass industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462