Vareeksport, verdi etter tresifret SITC, 2000M01 - siste måned

  1. ID 367189
  2. Stikkord 08818 muh sitc eksport utenrikshandel tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08818