Sysselsatte pr. 4. kv. etter kjønn og alder (andel i prosent). Kommuner, 2020 - siste år

  1. ID 100145
  2. Stikkord 06445 kommuner regsys sysselsatte
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regsys
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06445