Kredittindikatoren K3. Innenlandsk og utenlandsk lånegjeld, etter långiversektor og låntakernæringer. 2016K1 - siste kvartal

  1. ID 62266
  2. Stikkord 11598 fastlands-norge gjeldsvekst k2 k3 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor låntakernæringer transaksjoner utlån
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kredind
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11598