Pengemengden M1, M2, M3, etter eiersektor, 2008M01 - siste måned

  1. ID 172798
  2. Stikkord 10949 pengemengde m1 m2 m3 sektor
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pengemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10949