Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015 - siste år

  1. ID 95134
  2. Stikkord 11118 indeks konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn prisendring priser tidsserie tjenester varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11118