Vareeksport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år

  1. ID 34256
  2. Stikkord 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08809