Åpnete konkurser, etter næring og organisasjonsform. Kommuner, siste fem kvartaler

  1. ID 66000
  2. Stikkord 07165 kommuner konkurs konkurser næring organisasjonsform sn2007
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07165