Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Hele landet, 2022 - 2040

  1. ID 85438
  2. Stikkord 12881 13600 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere prognoser regfram
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13600