Klimagasser, utslipp etter kilde/aktivitet, energiprodukt og komponent, 1990 - siste år

  1. ID 832678
  2. Stikkord 08940 co2 forurensning klimaendringer klimagasser klimagassn klimakonvensjon utslipp
  3. Statistikk https://www.ssb.no/klimagassn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08940