Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Kommuner, 2006 - siste år

  1. ID 56957
  2. Stikkord 07182 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ifhus
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07182