Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Fylker, 2006 - siste år

  1. ID 97611
  2. Stikkord 07137 fylker husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ifhus
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07137