Befolkning 1.1 og endringer i kalenderåret. Kommuner, 1951 - siste år

  1. ID 49577
  2. Stikkord 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere kommuner tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06913