Byggeareal for annet enn bolig, etter næring. Hele landet, foreløpige tall, 2012M01 - siste måned

  1. ID 95177
  2. Stikkord 09286 byggeareal næring forretningsbygg sn2007 tidsserie byggevirksomhet
  3. Statistikk https://www.ssb.no/byggeareal
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09286