Sysselsetting og arbeidsledighet (AKU), etter kjønn og alder. Hele datasettet 2006M02 - siste måned

  1. ID 1054
  2. Stikkord 08931 akumnd aku ansatte arbeidsledighet arbeidsstyrken kvinner menn sysselsetting utvalgsundersøkelse tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/akumnd
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08931