Arbeidsstyrken, sysselsetting og arbeidsledighet (AKU), etter kjønn og alder. Hele datasettet 2006M01 - siste måned

  1. ID 1054
  2. Stikkord 13760 aku ansatte arbeidsledighet arbeidsstyrken kvinner menn sysselsetting tidsserie utvalgsundersøkelse
  3. Statistikk https://www.ssb.no/aku
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13760