Pengemengden M3, etter finansobjekt, 2008M01 - siste måned

  1. ID 172793
  2. Stikkord 10947 m3 pengemengde
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pengemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10947