Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Fylker, 1970 - siste år

  1. ID 85452
  2. Stikkord 09429 akademikere fylker grunnskole tidsserie universitet utdanningsnivå utniv videregående
  3. Statistikk https://www.ssb.no/utniv
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09429