Gjennomsnittlig kvadratmeterpris nye eneboliger. Landsdeler, 2021 - siste år

  1. ID 25138
  2. Stikkord 13500 boliger boligpriser landsdeler nybolig priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/nybolig
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13500