Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Fylker, 1999 - siste år

  1. ID 25138
  2. Stikkord 03364 boliger priser boligpriser kvadenebol fylker tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kvadenebol
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03364