API: Tilgjengelige datasett

Denne tjenesten tilbyr et API mot 167 datasett hentet fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Datasettene oppdateres kl. 10.00 dersom det kommer nye tall. Formatene som tilbys er CSV og JSON.

Liste over datasett

Filtrer på nøkkelord

Tittel Stikkord ID Velg type
Arbeidsledige, sesongjustert (AKU). Siste 13 mnd 08931 aku akumnd arbeidsledighet 1052
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Fylker, siste kvartal 01222 befolkning døde flytting folkendrkv fylker fødte innvandring utvandring befolkningsvekst 1102
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Hele landet, siste kvartal 01222 befolkning døde flytting folkendrkv fødte innvandring utvandring befolkningsvekst 1104
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Kommuner, siste kvartal 01222 befolkning døde flytting folkendrkv fødte innvandring kommuner utvandring befolkningsvekst 1108
JSON  |  CSV
Befolkningsutvikling. Kommuner, siste 5 kvartaler 01222 befolkning døde endring flytting folkendrkv fødte innvandring kommuner utvandring befolkningsvekst 1106
JSON  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. Siste 5 kvartaler 07221 bolig bpi indeks pris region 1062
JSON  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. 1992K1 - siste kvartal 07221 bolig bpi indeks pris region tidsserie 1060
JSON  |  CSV
Byggeareal for boliger og bruksareal til bolig. Fylker, foreløpige tall, 1993M01- siste måned 03723 boliger bruksareal byggeareal fullførte fylker igangsatt tidsserie 26025
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boligblokk, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08655 arbeid bkibol blokk bygg indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1058
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boliger i alt, etter arbeidstype.1978M01 - siste måned 08651 bygg arbeid bkibol bolig hus indeks kostnader tidsserie byggekostnadsindeks 26944
JSON  |  CSV
Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08653 arbeid bkibol bygg hus bolig indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1056
JSON  |  CSV
Detaljomsetningsindeksen, etter næring. 2000M01 - siste måned 07129 varehandel detaljhandel doi indeks næring verdi volum omsetning tidsserie 1064
JSON  |  CSV
Detaljomsetningsindeksen, sesongjustert volumindeks. Siste 13 mnd. 07129 varehandel detaljhandel doi indeks volum 1066
JSON  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. Siste 2 uker 03024 eksport laks pris oppdrett test 1120
JSON  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. 2000U01 - siste uke 03024 eksport laks pris tidsserie 1122
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ett-årig alder. Fylker, pr.1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall fylker innbyggere 1076
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ett-årig alder. Hele landet, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere 1074
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter ettårig alder. Kommuner, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner 1080
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og ett-årig alder. Hele landet, pr. 1.1., 1986 - siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere tidsserie 1082
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 59322
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og femårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 65195
JSON  |  CSV
Folkemengde, etter kjønn og 5-årig alder. Kommuner, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kjønn menn kvinner kommuner 1078
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 01 Østfold 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1002
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 02 Akershus 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1006
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 03 Oslo 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1010
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 04 Hedmark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1012
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 05 Oppland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1014
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 06 Buskerud 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1016
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 07 Vestfold 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1018
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 08 Telemark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1020
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 09 Aust-Agder 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1022
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 10 Vest-Agder 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1024
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 11 Rogaland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1026
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 12 Hordaland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1030
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 14 Sogn og fjordane 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1034
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 15 Møre og Romsdal 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1036
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 16 Sør-Trøndelag 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1040
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 17 Nord-Trøndelag 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1042
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 18 Nordland 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1044
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 19 Troms 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1048
JSON  |  CSV
Folkemengde grunnkretser - 20 Finnmark 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets kommuner innbyggere 1050
JSON  |  CSV
Folkemengde. Kommuner, pr. 1.1., 1986 - siste år 07459 folkemengde befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner tidsserie 26975
JSON  |  CSV
Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret. Fylker, 1951 - siste år 06913 befolkning fødte døde flytting folkemengde folkendrhist folketall fylker innbyggere tidsserie 49623
JSON  |  CSV
Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret. Hele landet, 1951 - siste år 06913 befolkning folkemengde fødte døde flytting folkendrhist folketall innbyggere tidsserie 49626
JSON  |  CSV
Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret. Kommuner, 1951 - siste år 06913 befolkning innbyggere folkemengde folkendrhist folketall fødte døde flytting kommuner tiddserie 49577
JSON  |  CSV
Foretak etter næring og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 foretak sn2007 næring størrelse 1110
JSON  |  CSV
Foretak etter organisasjonsform og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 as foretak organsisasjonsform størrelse næringsliv 1112
JSON  |  CSV
FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter. Løpende og faste priser. 1970 - siste år 03009 forskning foun investeringer næringsliv priser utgifter utvikling 61819
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Fylker, 1999 - siste år 03364 boliger priser boligpriser kvadenebol fylker tidsserie 25138
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Hele landet, 1999 - siste år 03364 kvadenebol boliger priser boligpriser tidsserie 25151
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Større byer, 1999 - siste år 03364 kvadenebol boliger priser boligpriser byer tidsserie 25156
JSON  |  CSV
Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori. 2012 - siste år 09894 boliger lmu priser utleie husleie leiemarkedsundersøkelsen 26940
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Bydeler, 2005 - siste år 05854 bydeler formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49619
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Fylker, 1999 - siste år 05854 formue fylker gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49613
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Hele landet, 1999 - siste år 05854 formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49656
JSON  |  CSV
Hovedposter fra ligninga. Personer, etter alder. Gjennomsnitt (kr). Kommuner, 1999 - siste år 05854 formue gjeld innskudd inntekt kommuner selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49607
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Kommuner, 2006 - siste år 07182 husholdninger inntekt inntgeo kommuner nettoinntekt tidsserie 56957
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Bydeler, siste 2 år 06070 enslige barn bydeler familie familier par privathusholdninger kommuner husstander 1072
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Hele landet, 2005 - siste år 06070 enslige barn familie par privathusholdninger husstander tidsserie 1068
JSON  |  CSV
Husholdninger, etter type. Kommuner, siste 2 år 06070 enslige barn familie familier kommuner par husstander privathusholdninger 1070
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Bydeler, 2005 - siste år 06944 bydeler husholdninger inntekt inntgeo nettoinntekt tidsserie 56928
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Hele landet, 2005 - siste år 06944 husholdninger inntekt inntgeo nettoinntekt tidsserie 56900
JSON  |  CSV
Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Kommuner, 2005 - siste år 06944 husholdninger inntekt inntgeo kommuner nettoinntekt tidsserie 49678
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Fylker, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvbef fylker landbakgrunn tidsserie 48648
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Hele landet, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvandring innvbef landbakgrunn tidsserie 48651
JSON  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Kommuner, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner landbakgrunn tidsserie 48644
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Fylker, 1970 - siste år 07108 fylker immigrasjon innvandrere utenlandsfødte innvbef landbakgrunn tidsserie 48639
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Hele landet, 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner landbakgrunn tidsserie 48670
JSON  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Kommuner, 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvandrerforeldre innvbef kommuner landbakgrunn tidsserie 48657
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - hovedgruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser tidsserie indeks konsumprisindeks 1084
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI og KPI-JAE sesongjustert. 1985M01 - siste måned 06444 indeks kpi kpi-jae prisendring priser tidsserie 45590
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI-JA og KPI-JAE, indeks og 12-mnd endring. Siste 13 mnd. 05327 kpi prisendring priser kjerneinflasjon konsumprisindeks 1118
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - leveringssektor - Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor. 1979M01 - dato 03362 kpi leveringssektor lønn prisendring priser tidsserie konsumprisindeks 1100
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks, mnd.- og 12 mnd-endring. Siste 2 måneder 03013 kpi prisendring priser totalindeks konsumprisindeks 1088
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser konsumprisindeks tidsserie 1086
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser konsumprisindeks tidsserie 1092
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå1. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser tidsserie konsumprisindeks 1090
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå2. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser tidsserie konsumprisindeks 1094
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - varer og varegrupper, kun indeks. 1979M01 - siste måned 03013 kpi prisendring priser varer tidsserie konsumprisindeks 1096
JSON  |  CSV
Konsumprisindeks - vekter på undergruppenivå1. 1979M01 - siste måned 03013 kpi vekter indeks konsumprisindeks tidsserie 1098
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Husholdningenes bruttogjeld, prosentvis endring pr. mnd. Siste 3 år 06714 familier gjeld husholdninger k2 kredittindikator lån 1114
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor, kredittkilde og utvalgte valutaslag. 1987M12 - siste måned 06718 bruttogjeld gjeld k2 kreditt lån låntaker valuta tidsserie 62264
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Publikums innenlandske bruttogjeld, etter utvalgte valutaslag. 1985M12 - siste måned 06716 beholdninger bruttogjeld gjeld k2 transaksjoner valuta kreditt tidsserie 62249
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Transaksjoner og sesongjustert innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor. 1987M12 - siste måned 06714 gjeld k2 kredittindikator lån kreditt tidsserie 1116
JSON  |  CSV
Kredittindikatoren K3.Publikums samlede bruttogjeld, etter kredittkilde og utvalgte låntakernæringer. 1985M12 - siste måned 07477 bruttogjeld gjeld k3 kreditt låntakernæringer tidsserie 62266
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, etter næring. Siste 5 kvartaler 07219 indeks lonnkvart lønn lønnsendring næring kvartalsvis lønnsvekst 1128
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter næring. 2000K1 - siste kvartal 07219 indeks kvartal lonnkvart lønn næring lønnsendring lønnsvekst kvartalsvis tidsserie 1126
JSON  |  CSV
Lønnsindekser, gjennomsnittlig månedslønn, etter næring. 2000K1 - siste kvartal 07219 lonnkvart lønn månedslønn indeks lønnsendring lønnsvekst kvartalsvis tidsserie 1124
JSON  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste priser, kvartalsvis. 1978K1 - siste kvartal 09190 knr fastepriser tidsserie knr nasjonalregnskap bnp bruttoprodukt konsum 59022
JSON  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartalsvis, 1978K1 - siste kvartal 09190 indeks knr nasjonalregnskap bnp bruttoprodukt konsum tidsserie 59012
JSON  |  CSV
Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål 09683 kommuner offinnut skatt stat utgifter 18703
JSON  |  CSV
Omsetning av boligeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2008K1 - siste kvartal 10187 boliger boligpris eiendommer eiendomsoms omsetninger fylker tidsserie 65587
JSON  |  CSV
Omsetning av boligeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 1992 - siste år 06726 boliger boligpris eiendommer eiendomsoms kjøpesum omsetninger kommuner tidsserie 65604
JSON  |  CSV
Omsetning av bolilgeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 1992 - siste år 06726 bolig eiendommer eiendomsoms fylker kjøpesum omsetninger priser tidsserie 74676
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 1992 - siste år 04710 eiendomsoms hytter fritidseiendommer fylker kjøpesum omsetninger priser tidsserie 65965
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2001K1 - siste kvartal 09332 hytter fritidseiendommer eiendomsoms kjøpesum omsetninger fylker tidsserie 65608
JSON  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 1992 - siste år 04710 hytter eiendomsoms fritidseiendommer kjøpesum kommuner omsetninger priser tidsserie 65962
JSON  |  CSV
Prisindeks for nye eneboliger, hele landet.1989K01 - siste kvartal 07562 boliger enebolig indeks priser tidsserie 26158
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for industrien, etter næring. 1990M1 - siste måned 07095 indeks industri næring pii prisendring priser tidsserie 29843
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for industrien, etter varetype. 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri pii prisendring priser varetyper tidsserie 26952
JSON  |  CSV
Produksjonsindeks for industrien. Totaler, 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri næring pii produksjon tidsserie 27002
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter varetype. 2000M01 - siste måned 07097 bergverk gass index industri kraft olje ppi priser prisendring varetyper tidsserie 26433
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Totaler, 2000M01 - siste måned 07097 bergverk gass industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie 26426
JSON  |  CSV
Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Industrier, 2000M1 - siste periode 07097 bergverk gass indeks industri kraft olje ppi priser prisendring tidsserie 27263
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Fylker, per 4.kvartal, 2008 - siste år 07984 arbeidssted bosted fylke næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie 44624
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Hele landet, per 4.kvartal, 2008 - siste år 07984 arbeidssted bosted næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie 44631
JSON  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Kommuner, per 4.kvartal siste år 07984 sn2007 arbeidssted bosted kommune næring regsys sysselsatte sysselsetting 44574
JSON  |  CSV
Sysselsetting og arbeidsledighet (AKU), etter kjønn og alder. Hele datasettet 2006M02 - siste måned 08931 akumnd aku ansatte arbeidsledighet arbeidsstyrken kvinner menn sysselsetting utvalgsundersøkelse tidsserie 1054
JSON  |  CSV
Utenrikshandel med varer, hovedtall. 1980M01 - siste måned 08792 eksport import muh tidsserie utenrikshandel handelsbalanse varer 58962
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 01-05 Levende dyr og animalske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1202
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 06-07 Planter og grønnsaker. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1204
JSON  |  CSV
Vareeksport HS 08-14 Frukt, kaffe, korn og andre vegetabilske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1200
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 15 Animalske og vegetabilske oljer. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1206
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 16-24 Tilberedte næringsmidler, drikkevarer, tobakk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1208
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 25-27 Mineralske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1210
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 28-29 Kjemisk eller nærstående industri. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1212
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 30-38 Kjemiske produkter, andre. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1214
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 39-43 Plast, gummi, skinn, reiseeffekter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1216
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 44-49 Tre, trevarer og tremasse. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1218
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 50-60 Tekstilmaterialer og tekstilartikler. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1220
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 61-67 Klær, sko, hodeplagg. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1222
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 68-71 Varer av stein, gips, sement og keramikk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1225
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 72-83 Uedle metaller og varer herav. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1227
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 84 Maskiner og apparater, ikke elektriske. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1229
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1231
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 86-89 Kjøretøy, luftfartøy etc. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1233
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 90-92 Instrumenter og optiske apparater. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1235
JSON  |  CSV
Vareeksport, HS 93-99 Våpen og ammunisjon, div. varer ellers. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 eksport muh tollkode utenrikshandel 1237
JSON  |  CSV
Vareeksport, verdi- og mengdetall etter to-sifret SITC. Siste 13 mnd. 08806 eksport sitc varegupper muh utenrikshandel 1134
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. Siste år 08801 eksport muh utenrikshandel land 1130
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. Siste 13 mnd. 08806 eksport mengde muh utenrikshandel verdi 1136
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34256
JSON  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34642
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 01-05 Levende dyr og animalske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1142
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 06-07 Planter og grønnsaker. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1144
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 08-14 Frukt, kaffe korn og andre vegetabilske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1146
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 15 Animalske og vegetabilske oljer. Verdi og mengde, siste 2 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1148
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 16-24 Tilberedte næringsmidler, drikkevarer, tobakk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1150
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 25-27 Mineralske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1152
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 28-29 Kjemisk eller nærstående industri. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1154
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 30-38 Kjemiske produkter, andre. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1156
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 39-43 Plast, gummi, skinn, reiseeffekter. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1158
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 44-49 Tre, trevarer og tremasse. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1160
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 50-60 Tekstilmaterialer og tekstilartikler. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1162
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 61-67 Klær, sko, hodeplagg. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1164
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 68-71 Varer av stein, gips, sement og keramikk. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1166
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 72-83 Uedle metaller og varer herav. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1168
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 84 Maskiner og apparater, ikke elektriske. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1170
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 85 Elektriske maskiner, apparater og materiell. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1172
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 86-89 Kjøretøy, luftfartøy etc. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1174
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 90-92 Instrumenter og optiske apparater. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1176
JSON  |  CSV
Vareimport, HS 93-99 Våpen og ammunisjon, div. varer ellers. Verdi og mengde, siste 13 mnd. 08799 import muh tollkode utenrikshandel 1178
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. Siste år 08801 import land landfordelt muh utenrikshandel 1132
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. Siste 13 mnd. 08806 import landfordelt muh utenrikshandel 1138
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34254
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. Siste 13 mnd. 08806 sitc varegrupper import mengde muh utenrikshandel verdi 1140
JSON  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34640
JSON  |  CSV
Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. Kommuner, siste fem kvartaler 07165 sn2007 kommuner konkurs konkurser næring organisasjonsform 66000
JSON  |  CSV
Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. 2006K1 - siste kvartal 07165 sn2007 konkurs konkurser næring organisasjonsform 62495
JSON  |  CSV