Befolkning, etter alder. Grunnkrets, siste år

  1. ID 636915
  2. Stikkord 04362 folkemengde grunnkrets folketall innbyggere
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/tabell/04362