Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Hovedgruppenivå, 2001M01 - siste måned

  1. ID 82679
  2. Stikkord 03675 hovedgrupper indeks hjemmemarked importmarked førstegangsomsetning pif priser tidsserie sitc
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pif
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/tabell/03675