Oljeinvesteringer, antatte og påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart og registreringstidspunkt, 2007-

  1. ID 166332
  2. Stikkord 08050 kis oljeinvesteringer investeringsundersøkelse olje gass investeringer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kis
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/tabell/08050