Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter formål med hotelloppholdet. Hele landet, 1986M01 - siste måned

  1. ID 95293
  2. Stikkord 08403 ferie hotell overnatting overnattingsbedrifter tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08403