Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter gjestene sin nasjonalitet. Hele landet, 1985M01 - siste måned

  1. ID 95279
  2. Stikkord 08402 hotell nasjonalitet overnatting overnattingsbedrifter tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08402