Hotell. Kapasitetsutnytting, omsetning og pris per rom. Hele landet, 2020M01 - siste måned

  1. ID 95276
  2. Stikkord 12897 belegg hotell overnatting overnattingsbedrifter priser rom tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12897