Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Kapasitetsutnytting og pris per rom. Fylker, 1985M01 - siste måned

  1. ID 95274
  2. Stikkord 03616 belegg fylker hotell overnatting overnattingsbedrifter priser rom tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03616