Åpne overnattingsbedrifter, etter innkvarteringstype, senger og rom. Hele landet, 2020M01 - siste måned

  1. ID 95272
  2. Stikkord 12893 hotell overnattigsbedrifter overnatting rom senger tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12893