Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Åpne bedrifter, senger og rom. Fylker, 1985M01 - siste måned

  1. ID 95268
  2. Stikkord 03614 fylker hotell overnatting overnattingsbedrifter rom senger tidsserie turisme
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03614