Åpnete konkurser per uke, etter ukedag, 2-sifret næring, hele landet, 2020 - siste uke

  1. ID 932731
  2. Stikkord 12972 konkurs konkurser næring ukentlig
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12972