Åpnete konkurser per uke, etter region, 2-sifret næring, fylke, 2020U01 - siste uke

  1. ID 932729
  2. Stikkord 12972 fylker konkurs konkurser næring ukentlig
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12972