Overnattingar, fordelt på bostedsland. Kommuner, 2020M01 - siste måned

  1. ID 926628
  2. Stikkord 12895 overnatting hotell nasjonalitet turisme kommuner
  3. Statistikk https://www.ssb.no/overnatting
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12895