Folkemengde, framskrevet etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper, alternativ MMMM. Bydeler i Oslo, 2018 - 2040

  1. ID 85773
  2. Stikkord 11668 befolkningsframskrivinger bydeler folkemengde folkfram innbyggere prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11668