Befolkning, etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper. Kommuner, pr. 1.1.2007 - siste år

  1. ID 85699
  2. Stikkord 11727 alder befolkning folkemengde innbyggere kjønn kommuner tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11727