Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn, i prosent. Kommuner, 1970 - siste år

  1. ID 85432
  2. Stikkord 09429 akademikere grunnskole kommuner tidsserie universitet utdanning utdanningsnivå utniv videregående
  3. Statistikk https://www.ssb.no/utniv
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09429