Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 1992 - siste år

  1. ID 65965
  2. Stikkord 04710 eiendomsoms hytter fritidseiendommer fylker kjøpesum omsetninger priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/eiendomsoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/04710