Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2001K1 - siste kvartal

  1. ID 65608
  2. Stikkord 09332 hytter fritidseiendommer eiendomsoms kjøpesum omsetninger fylker tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/eiendomsoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09332