Omsetning av boligeiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Fylker, 2008K1 - siste kvartal

  1. ID 65587
  2. Stikkord 10187 boliger boligpriser eiendommer eiendomsoms omsetninger fylker tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/eiendomsoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10187