Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Fylker, per 4.kvartal, 2008 - siste år

  1. ID 44624
  2. Stikkord 07984 arbeidssted bosted fylke næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regsys
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07984