Vareimport, HS 01-02, 04-05 Levende dyr og animalske produkter. Verdi og mengde, siste 13 mnd.

  1. ID 321830
  2. Stikkord 08799 hs import muh tollkode utenrikshandel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08799